Payment with Klarna Payment with Swish

MODEL FILLER PLASTIK I TUBE 31ML

  • 60,-

Spartelmasse til udjævning af ujævne overflader.Beskrivelse:Modelspartelmassen påføres i tynde lag. Hvert lag skal være helt tørt, før næste lag påføres. Sparte

På lager
Del
Lagersaldo: 12
Varenummer: 421

Spartelmasse til udjævning af ujævne overflader.


Beskrivelse:

Modelspartelmassen påføres i tynde lag. Hvert lag skal være helt tørt, før næste lag påføres. Spartelmassen kan slibes, files og males efter tørring.


Der kan ske for stærk nedbrydning af plastikmaterialet Polystyren, hvis der påføres for meget modelspartelmasse på een gang.


Vigtigt:

Meget brandfarlig. Skal opbevares utilgængeligt for børn. Beholderen skal holdes tæt tillukket. Der skal være god udluftning under anvendelsen. Undgå at indånde dampene. Må ikke komme i nærheden af antændingskilder, og der må ikke ryges under påførringen. Undgå at spartelmassen kommer i kontakt med øjnene.